Menu
Home Blog
tammi
21

Kirjoittaja: Roosa Honkanen / Lampolauutiset

TIETOSUOJASELOSTE Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12 Tiedonantu laadittu (pvm): 1.1.2021 1. Rekisterinpitäjä: Sirolan Oxford Down, Sininentie 553, 82600 TOHMAJÄRVI, puh. 040 566 4153 2. Rekisterinpitäjän edustaja: Roosa Honkanen, Sininentie 553, 82600 TOHMAJÄRVI, puh. 040 566 4153 3. Tietosuojavastaava: Roosa Honkanen, Sininentie […]

TIETOSUOJASELOSTE

Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Tiedonantu laadittu (pvm): 1.1.2021

1. Rekisterinpitäjä: Sirolan Oxford Down, Sininentie 553, 82600 TOHMAJÄRVI, puh. 040 566 4153

2. Rekisterinpitäjän edustaja: Roosa Honkanen, Sininentie 553, 82600 TOHMAJÄRVI, puh. 040 566 4153

3. Tietosuojavastaava: Roosa Honkanen, Sininentie 553, 82600 TOHMAJÄRVI, puh. 040 566 4153


4. Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakkaan tunnistautumiseen ja verkkokauppatilausten toimittamiseen. Yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö: Nimi, Osoitetiedot, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero

7. Tietojen säilytysaika: Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: Sivustolla ei käytetä evästeitä.

11. Rekisterin suojaus: Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko: Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


 

Roosa Honkanen
Top